Zakres usług


 

Rodzimy użytkownik języka polskiego zamieszkały od ponad 20 lat w Niemczech, oferuje wszechstronne i profesjonalne usługi lingwistyczne w zakresie kombinacji językowej polski – niemiecki / niemiecki – polski

Tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie

 

 • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów procesowych, dokumentów tożsamości, zaświadczeń o niekaralności, aktów prawnych, aktów notarialnych oraz aktów stanu cywilnego
 • Tłumaczenia przysięgłe dyplomów szkół wyższych, świadectw szkolnych, jak również innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje lub poziom wyszkolenia
 • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów handlowych i samochodowych
 • Przekłady stron i prezencji internetowych
 • Tłumaczenia instrukcji obsługi
 • Przekłady tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomicznych, ubezpieczeniowych, księgowych, rachunkowych oraz z dziedziny Sport i Turystyka
 • Przekłady literatury
 • Przekłady tekstów prywatnych i osobistych

Pozostałe usługi

 

 • Prowadzenie korespondencji handlowej w imieniu klienta z kontrahentami niemieckojęzycznymi
 • Poświadczanie poprawności i wierności tłumaczeń dostarczonych przez inne osoby
 • Redagowanie i korekta przedłożonych  tekstów w języku niemieckim
 • Pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych dla osób ubiegających się o zatrudnienie lub miejsce praktycznej nauki zawodu w Niemczech
 • Wsparcie logistyczne i organizacyjne w postępowaniu z niemieckimi urzędami i instytucjami